Facial Waxing

Lip Wax€12
Chin Wax€12
Lip & Chin Wax€22
Lip, Chin & Eyebrow Wax & shape€30
Jawline€15
Chin & Jawline Wax€25
Lip, Chin & Jawline€36
Sides of Face€15
Lip, Chin, Jawline & sides of Face Wax€50
Full face wax Lip, Chin, Jawline, Sides of Face & Eyebrow Wax & Shape€60